How To Install Ordspill Versi 1.4102 On Computer

Ordspill Versi 1.4102. Funny word search games

Ordspill Versi 1.4102
Ordspill Versi 1.4102
Basic Info
NameOrdspill
CategoryWord
Developerxx
Type
Last UpdatedAugust 17, 2021
Version Name1.4102
Min SDK5.0 and up
Total Install1,000,000+
AgeEveryone
Size45M
Rating4.7 from 27,923 Total Votes
Ord er grunnlaget når man skal lære norsk. Du kan bruke Ordspill til å memorere og øve deg på å stave ord. Det sterke spillet med kirsebærblomst-tema gjør deg mer oppslukt i spillet. Når du blir lei av den rosa kirsebærhuden, kan du bytte til en annen hud. Dette vil gi deg flere visuelle overraskelser.
Hvordan man spiller:
– Dra over de valgte bokstavene vannrett eller loddrett for å lage et ord.
– Om de valgte bokstavene kan bli satt sammen til et ord i rekkefølge forsvinner de automatisk. Når det valgte uttrykket forsvinner, vil blokkene over falle ned.
– Følg nøye med på teksten på disse boksene for å forme ord, dette kan hjelpe deg eliminere boksene for å gå videre til neste nivå raskere.
Dette er et ordspill som faktisk er sjeldnere enn det ser ut som. Mer enn 2000 nivåer for deg. Hvor langt kan du gå?
Tilbakemeldingen din er det som betyr mest! Vi har gjort noen nødvendige forbedringer på spillet slik at du kan nyte favorittpuslespill-appen din enda mer!
Words are the basis when learning Norwegian. You can use Word Games to memorize and practice spelling words. The strong game with a cherry blossom theme makes you more immersed in the game. When you get tired of the pink cherry skin, you can switch to another skin. This will give you more visual surprises.
How to play:
– Drag over the selected letters horizontally or vertically to create a word.
– If the selected letters can be put together into a word in order, they disappear automatically. When the selected expression disappears, the blocks above will fall down.
– Pay close attention to the text on these boxes to form words, this can help you eliminate the boxes to move on to the next level faster.
This is a pun that is actually rarer than it seems. More than 2000 levels for you. How far can you go?
Your feedback is what matters most! We've made some necessary improvements to the game so you can enjoy your favorite puzzle app even more!

App Preview

 • Image For Ordspill Versi 1.4102 1
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 2
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 3
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 4
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 5
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 6
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 7
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 8
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 9
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 10
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 11
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 12
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 13
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 14
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 15
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 16
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 17
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 18
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 19
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 20
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 21
 • Image For Ordspill Versi 1.4102 22

Instruction

How to install Ordspill APK and use it on your PC / Laptop ?, here's the step you have to follow:

1. Download The APK File

According to Wikipedia, APK or Android Application Package is a file format used by The Android Operating System. Not tjust on Android Operating System, the APK File also used by a number of other Android-based Operating System for Distribution and installation of Mobile Apps.

Before you can install the APK on your PC make sure to Download the APK File Here first. Save it on your drive and continue to the next step

2. Download and Install Android Emulator App

To run your APK file on your PC or Laptop you need a Android Emulator Software. there are many Good Emulator Software, you can choose one of the emulator that we recommended such as:

 • BlueStacks Emulator
 • Android Studio Emulator
 • Remix OS Player Emulator
 • Nox Player Emulator
 • MEmu Emulator
 • Ko Player
 • Genymotion Emulator
 • ARChon Emulator
 • Bliss Emulator
 • AMIDuOS Emulator
 • AndY Emulator
 • Droid4X Emulator
 • PrimeOS Emulator
 • Phoenix OS Emulator
After you download the Emulator, don't forget to install it. You can follow installation manual by selecting link above.

3. Drag the APK File Into The Running Emulator

After the emulator installed successfully, run the emulator. On the emulator main screen drag and drop APK file that you download before, wait for a while until the APK icon appear on your screen.

4. Run your App / Games

After the icon appear, click it and your application / games will running and you can play it.


Download APK Ordspill