Download App Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1 on PC

Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1. Save for yourself, your club or both!

Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1
Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1
Basic Info
NameVomar Voordeelmarkt
CategoryShopping
DeveloperNakko Servicesxx
Type
Last UpdatedSeptember 14, 2021
Version Name1.1.1
Min SDK5.1 and up
Total Install1,000+
AgeEveryone
Size13M
Rating2.9 from 22 Total Votes
Met deze app profiteer je met je Klant-is-Koning kaart van éxtra voordeel bovenop de Laagste-Prijs-Garantie.
Meld je aan op het Klant-is-Koning programma in de app of koppel je fysieke kaart aan de app. Zo profiteer je van éxtra voordeel:
• Sparen met 6% premie
Geef bij de kassa aan dat je kooppunten spaart en ze worden automatisch op je kaart bijgeschreven. Je ontvangt 6% premie als je je punten verzilvert, daar kan geen bank tegenop! In de app zie je altijd je spaarsaldo en een overzicht van al je gespaarde en verzilverde punten.
• Spek je clubkas
Koppel je kaart aan jouw club in de app met de unieke clubcode die je bij je club kunt opvragen. Vervolgens hoef je alleen maar je kaart te laten scannen. Over het totaal bestede bedrag aan boodschappen keert Vomar ieder kwartaal 0,5% uit aan de club.
• Altijd je Klant-is-Koning kaart bij de hand
Scan je digitale kaart eenvoudig zelf bij de kassa. Heb je al een fysieke kaart? Dan kun je deze ook aan de app koppelen. Je kunt dus sparen met je fysieke of digitale kaart óf met beide kaarten.
• Extra KIK-voordelen
Regelmatig zijn er éxtra voordelen voor onze Koningen. Die ontdek je altijd als eerste in de app.
De onderstaande voordelen zijn er voor iedereen, ook als je je nog niet hebt aangemeld op het Klant-is-Koning programma:
• Supervoordeel!
Je bent altijd als eerste op de hoogte van alle voordelen van Vomar. Je vindt onze nieuwe folders wekelijks al vanaf vrijdag in de app.
• Inspiratie voor het eten
Elk seizoen vind je lekkere, gemakkelijke én voordelige recepten.
• Vind jouw Vomar
Je vindt de adressen, openingstijden en services van alle Vomar-winkels gemakkelijk in de app. Klik op ‘route’ om direct de snelste route naar jouw Vomar-winkel te vinden.
Bij gebruik van de app ga je akkoord met onze privacyverklaring. Bekijk ook de veel gestelde vragen over het Klant-is-Koning programma en het clubsparen.
With this app you benefit with your Customer-is-King card from an extra advantage on top of the Lowest-Price-Guarantee.
Sign up for the Customer-is-King program in the app or link your physical card to the app. This is how you benefit from extra benefits:
• Save with 6% premium
Indicate at the cash register that you are saving points and they will be automatically credited to your card. You receive a 6% premium when you redeem your points, no bank can beat that! In the app you always see your savings balance and an overview of all your saved and redeemed points.
• Bacon your club greenhouse
Link your card to your club in the app with the unique club code that you can request from your club. Then all you need to do is have your card scanned. Every quarter, Vomar pays 0.5% of the total amount spent on groceries to the club.
• Always have your Customer-is-King card at hand
Simply scan your digital card yourself at the cash register. Already have a physical card? Then you can also link it to the app. So you can save with your physical or digital card or with both cards.
• Extra KIK benefits
There are regular extra benefits for our Kings. You are always the first to discover them in the app.
The benefits below are available to everyone, even if you have not yet registered for the Customer-is-King program:
• Super advantage!
You are always the first to know about all the advantages of Vomar. You will find our new brochures in the app every week from Friday.
• Food Inspiration
Every season you will find tasty, easy and affordable recipes.
• Find your Vomar
You can easily find the addresses, opening times and services of all Vomar stores in the app. Click on 'route' to immediately find the fastest route to your Vomar store.
By using the app you agree to our privacy statement. Also view the frequently asked questions about the Customer-is-King program and club savings.

App Preview

 • Image For Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1 1
 • Image For Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1 2
 • Image For Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1 3
 • Image For Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1 4
 • Image For Vomar Voordeelmarkt Versi 1.1.1 5
Instruction

How to install Vomar Voordeelmarkt APK and use it on your PC / Laptop ?, here's the step you have to follow:

1. Download The APK File

According to Wikipedia, APK or Android Application Package is a file format used by The Android Operating System. Not tjust on Android Operating System, the APK File also used by a number of other Android-based Operating System for Distribution and installation of Mobile Apps.

Before you can install the APK on your PC make sure to Download the APK File Here first. Save it on your drive and continue to the next step

2. Download and Install Android Emulator App

To run your APK file on your PC or Laptop you need a Android Emulator Software. there are many Good Emulator Software, you can choose one of the emulator that we recommended such as:

 • BlueStacks Emulator
 • Android Studio Emulator
 • Remix OS Player Emulator
 • Nox Player Emulator
 • MEmu Emulator
 • Ko Player
 • Genymotion Emulator
 • ARChon Emulator
 • Bliss Emulator
 • AMIDuOS Emulator
 • AndY Emulator
 • Droid4X Emulator
 • PrimeOS Emulator
 • Phoenix OS Emulator
After you download the Emulator, don't forget to install it. You can follow installation manual by selecting link above.

3. Drag the APK File Into The Running Emulator

After the emulator installed successfully, run the emulator. On the emulator main screen drag and drop APK file that you download before, wait for a while until the APK icon appear on your screen.

4. Run your App / Games

After the icon appear, click it and your application / games will running and you can play it.


Download APK Vomar Voordeelmarkt