Download App Stoptober 2021 Versi 1.0 on PC

Stoptober 2021 Versi 1.0. With the Stoptober app you will stop smoking for 28 days in October with thousands of others

Stoptober 2021 Versi 1.0
Stoptober 2021 Versi 1.0
Basic Info
NameStoptober 2021
CategoryHealth & Fitness
DeveloperHeadline Interactivexx
Type
Last UpdatedSeptember 1, 2021
Version Name1.0
Min SDK8.0 and up
Total Install100+
AgeEveryone
Size44M
Ratingfrom Total Votes
***Meer dan 350.000 rokers deden al mee aan Stoptober! Wat zij kunnen, kun jij ook!***
Gebruik de originele Stoptober-app om succesvol te stoppen met roken. Je ontvangt een dagelijks bericht om je te ondersteunen tijdens de eerste 28 dagen van het stoppen, plus directe tips en feiten op elk gewenst moment. De app geeft het aantal dagen weer dat je gestopt bent en houdt bij hoeveel geld je hebt bespaard. Bovendien is er de mogelijkheid om chatgroepen aan te maken met medestoppers, en zo elkaar te steunen en motiveren. Een geweldige app als je succesvol wilt stoppen met roken.
De app is snel, nauwkeurig en eenvoudig te gebruiken.
Belangrijkste kenmerken:
– Dagelijkse berichten die je ondersteunen en motiveren
– Tips om de slagingskans te vergroten
– Ondersteuning op moeilijke momenten via de 'Noodhulp'-knop
– Mogelijkheid om een persoonlijke motivatie in te voeren, met een foto en een persoonlijke boodschap
– Feiten die de voordelen van een rookvrij leven aantonen
– Een teller die aangeeft hoeveel geld je bespaard hebt
– Je kan chatgroepen maken met medestoppers om elkaar te ondersteunen
– Links naar de website met ondersteuning van experts
Korte handleiding voor het gebruik van de app:
Download de app
Voer het aantal sigaretten in dat je dagelijks rookt en hoeveel zo'n pakje kost. De app berekent voor jou hoeveel je elke dag bespaart. Vanaf 1 oktober zal de app je 28 dagen lang begeleiden bij het stoppen met roken. Als je een terugval hebt, kun je de app gemakkelijk resetten om opnieuw te beginnen.
Dagelijkse berichten
De app wordt elke 24 uur automatisch bijgewerkt met een nieuwe motiverende boodschap om je te supporten tijdens de eerste 28 dagen na het stoppen. Aan het einde van de 28 dagen kun je zelf de keuze maken om de app nog langer te gebruiken of niet.
Chatgroepen aanmaken
In de app wordt vanzelf duidelijk hoe je een chatgroep aanmaakt met medestoppers. Mocht er iets niet duidelijk voor je zijn, kijk dan even in de community handleiding. Deze handleiding kun je altijd via de instellingen in de Stoptober app terugvinden.
***More than 350,000 smokers have already participated in Stoptober! What they can do, you can too!***
Use the original Stoptober app to successfully quit smoking. You will receive a daily message to support you during the first 28 days of quitting, plus instant tips and facts at any time. The app displays the number of days you've stopped and keeps track of how much money you've saved. In addition, there is the possibility to create chat groups with fellow stoppers, in order to support and motivate each other. A great app if you want to successfully quit smoking.
The app is fast, accurate and easy to use.
Most important features:
– Daily messages that support and motivate you
– Tips to increase the chance of success
– Support in difficult moments via the 'Emergency Aid' button
– Possibility to enter a personal motivation, with a photo and a personal message
– Facts demonstrating the benefits of a smoke-free life
– A counter that shows how much money you have saved
– You can create chat groups with fellow stoppers to support each other
– Links to the website with expert support
Short guide to using the app:
Download the app
Enter the number of cigarettes you smoke daily and how much a pack costs. The app calculates for you how much you save each day. From October 1, the app will guide you to quit smoking for 28 days. If you have a relapse, you can easily reset the app to start over.
Daily messages
The app is automatically updated every 24 hours with a new motivational message to support you during the first 28 days after quitting. At the end of the 28 days you can choose whether or not to use the app for longer.
Create chat groups
The app automatically shows you how to create a chat group with fellow stoppers. If something is not clear to you, take a look at the community manual. You can always find this manual via the settings in the Stoptober app.

App Preview

 • Image For Stoptober 2021 Versi 1.0 1
 • Image For Stoptober 2021 Versi 1.0 2
 • Image For Stoptober 2021 Versi 1.0 3


Instruction

How to install Stoptober 2021 APK and use it on your PC / Laptop ?, here's the step you have to follow:

1. Download The APK File

According to Wikipedia, APK or Android Application Package is a file format used by The Android Operating System. Not tjust on Android Operating System, the APK File also used by a number of other Android-based Operating System for Distribution and installation of Mobile Apps.

Before you can install the APK on your PC make sure to Download the APK File Here first. Save it on your drive and continue to the next step

2. Download and Install Android Emulator App

To run your APK file on your PC or Laptop you need a Android Emulator Software. there are many Good Emulator Software, you can choose one of the emulator that we recommended such as:

 • BlueStacks Emulator
 • Android Studio Emulator
 • Remix OS Player Emulator
 • Nox Player Emulator
 • MEmu Emulator
 • Ko Player
 • Genymotion Emulator
 • ARChon Emulator
 • Bliss Emulator
 • AMIDuOS Emulator
 • AndY Emulator
 • Droid4X Emulator
 • PrimeOS Emulator
 • Phoenix OS Emulator
After you download the Emulator, don't forget to install it. You can follow installation manual by selecting link above.

3. Drag the APK File Into The Running Emulator

After the emulator installed successfully, run the emulator. On the emulator main screen drag and drop APK file that you download before, wait for a while until the APK icon appear on your screen.

4. Run your App / Games

After the icon appear, click it and your application / games will running and you can play it.


Download APK Stoptober 2021