Download App On Track Versi 1.1.1 on PC

On Track Versi 1.1.1. The app to learn something new every day

On Track Versi 1.1.1
On Track Versi 1.1.1
Basic Info
NameOn Track
CategoryEducation
DeveloperOn Trackxx
Type
Last UpdatedSeptember 6, 2021
Version Name1.1.1
Min SDK5.0 and up
Total Install100+
AgeEveryone
Size32M
Rating5.0 from 5 Total Votes
Met On Track wordt de wereld elke dag een stukje interessanter. Leer nóg meer over je favoriete onderwerpen of ga op ontdekkingsreis naar het onbekende. In korte video’s vertellen bekende experts je inspirerende verhalen en waardevolle lessen over hun vakgebied. Ook kan je zelf aan de slag met nuttige opdrachten om nieuwe vaardigheden te leren of informatie inzichtelijk te maken.
Gratis lessen van de besten, waar en wanneer je maar wil.
Met On Track kan je elk moment van de dag omtoveren tot een nieuwe ervaring. Elke track behandelt een ander onderwerp en dankzij de korte streambare content kan je waar en wanneer je maar wil iets nieuws leren. Een track bestaat uit 6 á 10 learning stories (lessen in video vorm) waarin de track host anekdotes vertelt en stapsgewijs alle geheimen van het betreffende onderwerp uit de doeken doet. Elke learning story sluit af met een opdracht zodat je de verworven kennis meteen in praktijk kan brengen. Per track wordt aangegeven wat je exact gaat leren en staat er een uitgebreide beschrijving van de host. Ook vind je bij elke track nog een lijst met extra’s, een verzameling van inspirerende fragmenten, boeken of andersoortige media, stuk voor stuk geselecteerd door de track host.
Ontspan, ontdek, On Track.
On Track is voor jong én oud, amateur én professional. Iets nieuws leren is net zo makkelijk als het checken van je socials of het lezen van de krant. Met On Track verander je elk ‘dood’ moment in een openbaring. Doordat de tracks zijn opgedeeld in learning stories kun je de hapklare lessen makkelijk als tussendoortje nemen. De app onthoudt bovendien waar je bent gebleven dus als je wordt onderbroken kan je het volgende moment net zo makkelijk weer verder.
On Track is een samenwerking van verschillende partners en is daarom geheel gratis te downloaden en te gebruiken.
Alle track hosts zijn speciaal uitgekozen door hun expertise en affiniteit met het onderwerp. Hier volgt een regelmatig aangevulde lijst van participerende hosts:
Selwyn Senatori, Défano Holwijn, Vivianne Bendermacher, Chahid Charrak, Ronald Giphart, Pepijn Lanen, Typhoon, Samira el Idrissi, Maarten van der Weijden, Reverse, Joey Jaq, Roxeanne Hazes.
With On Track, the world gets a little more interesting every day. Learn even more about your favorite topics or go on a journey of discovery into the unknown. In short videos, well-known experts tell you inspiring stories and valuable lessons about their field. You can also get started with useful assignments to learn new skills or to make information transparent.
Free lessons from the best, whenever and wherever you want.
With On Track you can transform any moment of the day into a new experience. Each track covers a different topic and thanks to the short streamable content you can learn something new whenever and wherever you want. A track consists of 6 to 10 learning stories (lessons in video form) in which the track host tells anecdotes and explains all the secrets of the subject in question step by step. Each learning story concludes with an assignment so that you can immediately put the acquired knowledge into practice. For each track it is indicated what exactly you will learn and there is an extensive description of the host. For each track you will also find a list of extras, a collection of inspiring fragments, books or other types of media, all selected by the track host.
Relax, Explore, On Track.
On Track is for young and old, amateur and professional. Learning something new is as easy as checking your socials or reading the newspaper. With On Track you turn every 'death' moment into a revelation. Because the tracks are divided into learning stories, you can easily take the bite-sized lessons as a snack. The app also remembers where you left off so if you are interrupted you can just as easily continue the next moment.
On Track is a collaboration of several partners and is therefore completely free to download and use.
All track hosts have been specially selected for their expertise and affinity with the subject. Here is a regularly updated list of participating hosts:
Selwyn Senatori, Défano Holwijn, Vivianne Bendermacher, Chahid Charrak, Ronald Giphart, Pepijn Lanen, Typhoon, Samira el Idrissi, Maarten van der Weijden, Reverse, Joey Jaq, Roxeanne Hazes.

App Preview

 • Image For On Track Versi 1.1.1 1
 • Image For On Track Versi 1.1.1 2
 • Image For On Track Versi 1.1.1 3


Instruction

How to install On Track APK and use it on your PC / Laptop ?, here's the step you have to follow:

1. Download The APK File

According to Wikipedia, APK or Android Application Package is a file format used by The Android Operating System. Not tjust on Android Operating System, the APK File also used by a number of other Android-based Operating System for Distribution and installation of Mobile Apps.

Before you can install the APK on your PC make sure to Download the APK File Here first. Save it on your drive and continue to the next step

2. Download and Install Android Emulator App

To run your APK file on your PC or Laptop you need a Android Emulator Software. there are many Good Emulator Software, you can choose one of the emulator that we recommended such as:

 • BlueStacks Emulator
 • Android Studio Emulator
 • Remix OS Player Emulator
 • Nox Player Emulator
 • MEmu Emulator
 • Ko Player
 • Genymotion Emulator
 • ARChon Emulator
 • Bliss Emulator
 • AMIDuOS Emulator
 • AndY Emulator
 • Droid4X Emulator
 • PrimeOS Emulator
 • Phoenix OS Emulator
After you download the Emulator, don't forget to install it. You can follow installation manual by selecting link above.

3. Drag the APK File Into The Running Emulator

After the emulator installed successfully, run the emulator. On the emulator main screen drag and drop APK file that you download before, wait for a while until the APK icon appear on your screen.

4. Run your App / Games

After the icon appear, click it and your application / games will running and you can play it.


Download APK On Track